BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 206/22
  3. Powierzchnia łączna: 23 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XLVII/386/2017 z dnia 25 października 2017 r.
  5. Działka nr 206/22 o pow. 23 m2 zabudowana jest budynkiem garażowym Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.
  6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00015141/2.
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  18 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  15.10.2021 r. do 05.11.2021 r.
Data powstania: piątek, 15 paź 2021 12:49
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2021 13:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lis 2021 13:14
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 254 razy