BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2020 roku poz. 1990 z późn.zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida.
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 139/40
  3. Powierzchnia działki: 508 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XLII/382/2021, z dnia 27 września 2021 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 139/24, położonej w obrębie Ruciane - Nida.
  5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00013020/4 (w dziale III księgi wieczystej ujawnione zostały roszczenia dotyczące innej nieruchomości niż nieruchomość zbywana).
  7. Cena sprzedaży netto wynosi 48 880,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221  ze zm.).
  8. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie    34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 15.10.2021 roku do dnia 05.11.2021 roku.

 

Data powstania: piątek, 15 paź 2021 12:44
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2021 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lis 2021 13:14
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 247 razy