BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 1. Opis nieruchomości – teren pod podwórko.
 2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
 3. Numer działki – 678/2.
 4. Numer KW – KW OL1P/00012965/3.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 433 m2.
 6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla sąsiedztwa.   
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 01 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r.

 

Data powstania: piątek, 1 paź 2021 09:14
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2021 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 paź 2021 09:37
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 446 razy