BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

GN-7331-2/2/08


Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie stacji telefonii komórkowej PTK Centertel „Nida” nr 4586/5747, obejmującej wymianę istniejących anten i dowieszenie nowych, zlokalizowanej na istniejącej wieży na terenie działki nr 244 przy ulicy Krajeckiego, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Grupa Forest Sp. z o.o., ul. Matejki 11, 80-283 Gdańsk.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).


Data powstania: piątek, 15 lut 2008 13:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:47
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1886 razy