BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.97.2021

                                                                                    Ruciane-Nida, dn. 31 sierpnia 2021 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Strony postępowania

                                                                                    wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak:

POŚ.6730.97.2021

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na budowie pięciu obiektów budowlanych typu „holenderskiego” na części działki ewidencyjnej nr 28/18 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar miejski, którego inwestorem jest Pan Henryk Gajewski, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku oraz Starosty Powiatowego w Piszu.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 31 sie 2021 09:21
Data opublikowania: wtorek, 31 sie 2021 09:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 wrz 2021 07:14
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 255 razy