BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie   art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ukta, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 214/1 i 215/2
  3. Powierzchnia łączna: 364 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIX/341/2021, z dnia 31.05.2021 roku
  5. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana jako 1 U – teren zabudowy handlowo-usługowej.
  6. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013285/9
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  110 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  06.08.2021 r. do 27.08.2021 r.
Data powstania: piątek, 6 sie 2021 08:00
Data opublikowania: piątek, 6 sie 2021 11:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sie 2021 13:41
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 290 razy