BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie    art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, ul. Słowiańska, Gmina Ruciane-Nida
 2. Numer działki: 161/9
 3. Powierzchnia działki: 1388 m2
 4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00014785/1
 5. Przedmiotem sprzedaży jest niewyodrębniony lokal mieszkalny nr 15, usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 15 w Rucianem-Nidzie, przy ul. Słowiańskiej, o pow. użytkowej 42,80 m2 z przynależną piwnicą dla którego Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00021996/5. Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nastąpi sprzedaż udziału 1/16 części budynku gospodarczego, wraz z ustanowieniem użytkowania wieczystego na okres do 05.12.2089r. w stosunku do udziału wielkości 1/16 części w działce oznaczonej nr geodezyjnym 161/10, o powierzchni 913 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00018231/1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.
 6. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie ozn. nr geod. 161/9 wynosi 110 615,00 zł, cena sprzedaży udziału 1/16 części w budynku gospodarczym usytuowanym na działce ozn. nr geod. 161/10 wynosi 3360,00 zł, łącznie 113 975,00 zł.
 7. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej     Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 11 397,50zł.  W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 22 795,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
 8. Nabywca z tyt. nabycia w użytkowanie wieczyste udziału 1/16 części w gruncie ozn. nr geod. 161/10 zobowiązany do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie (wartość udziału w gruncie 4936,00zł)+ 23% podatku VAT, tj. 1517,82zł (1234,00 zł + 283,82zł podatku VAT) przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT tj. 60,71 zł (49,36 zł + 11,35 zł podatku VAT).        Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XL/350/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 28 czerwca 2021 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 10. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  od dnia 16.07.2021 roku do dnia 06.08.2021 roku.
Data powstania: piątek, 16 lip 2021 12:01
Data opublikowania: piątek, 16 lip 2021 12:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sie 2021 14:54
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 290 razy