BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Skrócony czas pracy

W związku z falą upałów dyrektor MGOPS w Rucianem-Nidzie informuje o prowadzeniu zarządzenia wewnętrznego dotyczącego pracy Ośrodka.

ZARZĄDZENIE NR 9/2021
Dyrektora
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rucianem-Nidzie
z dnia
12 lipca 2021r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy z powodu upałów

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1

W związku z panującymi upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w przypadku utrzymywania się temperatury powyżej 25°C w pomieszczeniach biurowych.

§2

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie będą pracowali w godzinach 7.00 do 14.00, w godzinach 13.00-14.00 w każdej sekcji dyżur będzie pełnił jeden wyznaczony pracownik MGOPS.

§3

Traci moc zarządzenie dyrektora MGOPS w Rucianem-Nidzie nr 5/2021 r. z dnia 12.06.2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.07.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

/-/ Monika Cwalińska
dyrektor MGOPS w Rucianem - Nidzie

Data powstania: poniedziałek, 12 lip 2021 10:50
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lip 2021 10:52
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Monika Cwalińska
Artykuł był czytany: 325 razy