BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RUCIANE-NIDA ZA 2020 ROK ORAZ ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dnia  28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz.1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej, której tematem będzie między innymi  debata nad raportem o stanie Gminy  Ruciane - Nida za 2020 rok (porządek obrad znajduje się w załączonym pliku do pobrania).

Raport o stanie gminy Ruciane - Nida za 2020 rok został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 28 a ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć  do Przewodniczącej Rady Miejskiej Ruciane - Nida pisemne  zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie powinno zawierać  imię (imiona) i nazwisko  oraz adres do korespondencji mieszkańca chcącego zabrać głos w debacie. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą  imiona i nazwiska, adresy oraz podpisy osób popierających  (druk listy w pliku do pobrania).

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. 

Z uwagi na ustawowy obowiązek transmisji oraz udostępniania nagrań z obrad sesji prosimy o zapoznanie się również z załączoną klauzulą informacyjną  o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o sesji

Druk listy poparcia

Klauzula informacyjna

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 cze 2021 10:37
Data opublikowania: piątek, 18 cze 2021 10:47
Data przejścia do archiwum: środa, 1 wrz 2021 13:45
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 380 razy