BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.107.2020

                                                                                                                                                                                                                                                        Ruciane-Nida, dn. 24 marca 2021 r.

 

POŚ.6730.107.2020

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 

 

Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku garażowego wraz z wiatą na działce ewidencyjnej o numerze 36/36 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

 

Data powstania: środa, 24 mar 2021 07:39
Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 07:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 kwi 2021 12:39
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 362 razy