BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 227/57
 3. Powierzchnia łączna: 18 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIV/105/2015, z dnia 28.10.2015 roku
 5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową garażu.
 6. Ujawniona księdze wieczystej KW OL1P/00029403/8.
 7. Sprzedaż powyższej działki następuje wraz z udziałem 1/32 części w dz. 227/32 poł. w Rucianem-Nidzie ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1P/00030043/6.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  5 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  05.03.2021 r. do 26.03.2021 r.
Data powstania: piątek, 5 mar 2021 09:28
Data opublikowania: piątek, 5 mar 2021 13:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 kwi 2021 07:44
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 465 razy