BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 198/1
 3. Powierzchnia działki: 2394 m2
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/000041346/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 64,18 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 30 w Ukcie, gmina Ruciane - Nida, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 135,15 m2 oraz udziałem w gruncie 19933/152585 ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr XXIII/196/2020   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
   8 kwietnia 2020 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
   i udziałem w gruncie wynosi 83 300,00 zł. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana  bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej     Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 8 330,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 16 660,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 06.11.2020 roku do dnia 27.11.2020 roku.

 

Data powstania: piątek, 6 lis 2020 14:44
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2020 11:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 08:05
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 475 razy