BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

                           

RO.RM. 0002.11.2020          

                                                                 

                                                                                                    

                                                                             Ruciane -  Nida,  16 września  2020 r.   

                                                                                                                    

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień: 

 

30 września 2020 r. (środa) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXX sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z:

    -  XXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane -Nida w dniu 26 sierpnia 2020 r.,

    -  IX nadzwyczajnej (XXIX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu  14 września 2020 r.

 1. Infrastruktura drogowa na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
 2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ruciane - Nida za I półrocze 2020 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

     7.1. dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

     7.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu,

    7.3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida

         (działka nr geod. 452/6 w Rucianem-Nidzie),

     7.4. wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego
(działki  o nr geod.   192/254  oraz  680/3 w Rucianem-Nidzie),

     7.5. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida, na rzecz jego najemcy  (lokal nr 2 w budynku Śwignajno  Nr 24). 

 1. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 2. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2020 15:47
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2020 15:50
Data przejścia do archiwum: środa, 14 paź 2020 13:26
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 547 razy