BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2020 r.

1. Petycja Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G - Stop zagrożeniu zdrowia i życia.

Treść petycji w załączniku.

Odpowiedź na petycję Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G - Stop zagrożeniu zdrowia i życia.

Postanowiono pozostawić petycje bez rozpatrzenia, w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów określonych  w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, ponieważ nie wskazuje miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 w/w ustawy: "Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia".

2. Petycja mieszkańców miasta i gminy Ruciane-Nida z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia ogólnodostępnego, bezpłatnego miejsca do wodowania małych jednostek pływających przeznaczonych do wędkowania  i korzystania z walorów rekreacyjnych oraz dla jednostki WOPR na Jeziorze Nidzkim z miejscem parkingowym.

Treść petycji w załączniku.

Odpowiedź na petycję mieszkańców miasta i gminy Ruciane-Nida z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia ogólnodostępnego, bezpłatnego miejsca do wodowania małych jednostek pływających przeznaczonych do wędkowania  i korzystania z walorów rekreacyjnych oraz dla jednostki WOPR na Jeziorze Nidzkim z miejscem parkingowym.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/254/2020 zdnia 14 września 2020 r. przekazuje się do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida petycję mieszkańców miasta i gminy w sprawie utworzenia ogólnodostępnego, bezpłatnego miejsca do wodowania małych jednostek pływających przeznaczonych do wędkowania i korzystania
z walorów rekreacyjnych oraz dla jednostki WOPR  na Jeziorze Nidzkim z miejscem parkingowym. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 wrz 2020 14:50
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2020 14:50
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 689 razy