BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.23.2020

Ruciane-Nida, dn. 19 czerwca 2020 r.

 

POŚ.6730.23.2020

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr 35/64 położonej w obrębie geodezyjnym 13-Wejsuny, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

Data powstania: piątek, 19 cze 2020 10:01
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2020 10:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 cze 2020 07:57
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 497 razy