BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2020 roku poz. 65 z późn.zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ukta, Gmina Ruciane - Nida.
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 81
  3. Powierzchnia działki: 8700 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XXIII/197/2020, z dnia 8 kwietnia 2020 roku.
  5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00021417/3
  7. Cena sprzedaży wyniesie 63 041,00 zł.
  8. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
  9. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 19.06.2020 roku do dnia 10.07.2020 roku.

Data powstania: piątek, 19 cze 2020 08:25
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2020 08:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2020 09:49
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 494 razy