BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Posiedzenia Rady Miejskiej są z mocy prawa jawne i otwarte dla publiczności.

Szanowni mieszkańcy, Wszyscy zainteresowani, z uwagi na panującą sytuację zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz w trosce
o bezpieczeństwo apeluję o skorzystanie z możliwości oglądania bezpośredniej transmisji  na dostępnym portalu

esesja.radamiejskaruciane-nida za pośrednictwem przeglądarki Google.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień: 

9 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

VIII nadzwyczajną (XXV kolejną) sesję Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VIII nadzwyczajnej (XXV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów:

    - z XXII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu  4 marca 2020 r.

    - z VI nadzwyczajnej (XXIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 8 kwietnia 2020 r.

    - z VII nadzwyczajnej (XXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 11 maja 2020 r.

5. Podjęcie uchwal w sprawie:

5.1.Przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Rodzina to siła” w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Olsztynie,

5.2. Przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego współfinansowanego ze środków europejskiego  funduszu społecznego, w ramacH Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

5.3. Przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

5.4. Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie,

5.5. Wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nr geod. 119/4 w Osiniaku),

5.6. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowyM dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (część nr geod. 192/348 o pow. 15 m2 w Rucianem - Nidzie),

5.7. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat  (część nr geod. 229/308 o pow. 8 m2 w Rucianem - Nidzie),  

5.8. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym  dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat   (część nr geod. 198/3 o pow. 230 m2 w Ukcie),

5.9. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym   dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat  (część nr geod. 198/3 o pow. 212 m2 w Ukcie).

6.Zamknięcie obrad VIII nadzwyczajnej (XXV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

   

 

 

                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                           Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: czwartek, 4 cze 2020 10:32
Data opublikowania: czwartek, 4 cze 2020 10:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2020 12:57
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 670 razy