BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Posiedzenia Rady Miejskiej są z mocy prawa jawne i otwarte dla publiczności. Jednak w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym  apelujemy do Państwa o skorzystanie z możliwości  oglądania transmisji  obrad w internecie.

Transmisja na żywo  rozpocznie się w dniu sesji

25 marca 2020 r. (środa) o godz. 1100

i dostępna  będzie pod adresem: 

transmisja.esesja.pl/miastorucianenida

 

 

Przewodnicząca                                                                      

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.04.2020                              

                        

  Ruciane -  Nida,  23 marca 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję na dzień 25 marca 2020 r. (środa) o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane - Nida 

VI nadzwyczajną (XXIII kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VI nadzwyczajnej (XXIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

       1) wyrażenia zgody na  wniesienie wkładu niepieniężnego  (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie
            Sp. z o.o.,

       2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

       3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

       4) powierzenia Spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

       5) ustalenia dodatkowego regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych  przez Gminę Ruciane-Nida  pn.”Program Dobrowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida”,

      6) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy (lokal Nr 3 w budynku Ukta 30),

     7) wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego ( nr geod. 81 w Ukcie),

     8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (nr geod. 32/20  w Piaskach),

      9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat  (w Rucianem-Nidzie nr  94/18  o pow. 420 m2 ),

    10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (w Rucianem-Nidzie nr  94/18  o pow. 226 m2 ),

    11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (w Rucianem-Nidzie nr  94/18  o pow. 400 m2 ).

 5. Zamknięcie obrad VI nadzwyczajnej (XXIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

 

                                                                                    / - /   Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2020 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2020 12:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2020 14:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 416 razy