BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 3 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RO.RM.0002.01.2020
                              

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida V nadzwyczajną (XX) kolejną sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad V nadzwyczajnej (XX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,
  3. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,
  4. określenia  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 5. Zamknięcie obrad V nadzwyczajnej (XX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

/ - / Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: wtorek, 7 sty 2020 14:38
Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2020 14:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 sty 2020 10:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 227 razy