BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ruciane- Nida w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 628399-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  05 grudnia 2019 r. godz. 11:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 22

Data powstania: środa, 27 lis 2019 12:58
Data opublikowania: środa, 27 lis 2019 13:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 gru 2019 13:50
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 552 razy