BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-491/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2019r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

Pliki do pobrania: