BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2018 roku poz. 2204 z późn.zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida.
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 369/6
 3. Powierzchnia działki: 53 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XIV/124/2019, z dnia  28 sierpnia 2019 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 374/3, położonej w obrębie Ruciane - Nida.
 5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana jako 26 ZP/ teren zieleni.
 6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00012960/8
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi 7004,00 zł.
 8. Cena sprzedaży brutto wyniesie 8 614,92 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 610,92 zł.
 9. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.10.2019 roku do dnia 01.11.2019 roku.

Data powstania: piątek, 11 paź 2019 11:43
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2019 11:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lis 2019 11:42
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 527 razy