BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018 roku, poz. 2204 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Gmina Ruciane-Nida zamienia:

- nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, położoną w obrębie geod. Piaski, gmina Ruciane -Nida, oznaczoną numerem geod. 32/21 o pow. 365 m2, KW nr OL1P/00013642/0 (działka 32/21 powstała w wyniku podziału działki nr 32/4 a następnie 32/10), nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 38 000,00 zł,

na nieruchomości :

- oznaczone numerem geod. 23/14, 23/16, 34/5, 32/16, 32/19 o łącznej pow. 365 m2 , położoną w obrębie geod. Piaski, gmina Ruciane -Nida, ujawnioną w księdze wieczystej OL1P/00013139/1, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę  38 000,00 zł

Koszty przygotowania dokumentacji do zamiany zostaną rozdzielone pomiędzy uczestników zamiany.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia  27.09.2019 roku do dnia 18.10.2019 roku.

Data powstania: piątek, 27 wrz 2019 11:18
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2019 08:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 paź 2019 09:53
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 821 razy