BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane- Nida, 18 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

RM.0002.10.2019                             

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję na dzień 25 wrześniaa 2019 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 sierpnia 2019 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2019 r. oraz w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 7. Prezentacja projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy”.
 8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2019 r.
 9. Podsumowanie IV edycji konkursu „Najładniejsza posesja w Gminie Ruciane-Nida”.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat (w Wejsunach  nr 94 o pow. 1.500 m2),
  4. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nr geod. 63/10 w Onufryjewie),
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida  (nr geod. 73/1 w Wolce),
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida ( ul. Polna 3 lokal nr 23),
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (nr geod 119/5 w Osiniaku).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Zapytania mieszkańców.
 13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady MiejskiejRuciane-Nida

Agnieszka Kręciewska

 

 Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 18 wrz 2019 14:43
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2019 14:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 wrz 2019 10:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 301 razy