BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na obsługę kotów c.o. w Szkole Podstawowej w Ukcie

Szkoła Podstawowa w Ukcie zaprasza do złożenia ofert.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa bieżąca dwóch kotłów c.o. w sezonie grzewczym w 2019/2020 w kotłowniach Szkoły Podstawowej w Ukcie.
Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.
Po sezonie grzewczym - konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z pobiałkowaniem ścian.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu podpisaną.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis „Obsługa kotłowni”.
Do oferty należy dołączyć kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.
Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto cyfrowo oraz słownie za 1 miesiąc pracy.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Szkole Podstawowej w Ukcie do dnia 1 pażdzienika 2019 r. do godz. 1200
Oferty złożone po terminie zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godz.1400  

Zasady oceny oferty
Cena oferenta – 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ukcie tel. 87 425 72 90.

Data powstania: środa, 18 wrz 2019 14:23
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 2 paź 2019 09:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 836 razy