BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Na sprzedaż i dostawę węgla

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem – Nidzie zaprasza do złożenia ofert na dostawę węgla kamiennego.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie ofert na sprzedaż wraz z dostawą węgla kamiennego orzech, kostka gatunek I z podaniem wartości opału i kaloryczności do Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie.

  1. Termin realizacji zamówienia: od 02.10.2019 r. do 30.04.2020 r.
  2. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem – Nidzie, ul. Mazurska 15, e – mail : sp_2@wp.pl; do dnia 27.09.2019r. do godz. 1500
  3. Termin otwarcia ofert: 09.2019r. o godz. 1400
  4. Oferta powinna być przesłana e – mailem, za pośrednictwem poczty, bądź też złożona osobiście przez oferenta na załączonym formularzu oferty.
  5. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14-stu dni od otrzymania faktury, na wskazany przez dostawcę rachunek.
  6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena: 50%, kaloryczność: 50%
  7. Osoba upoważniona do kontaktu: Anita Małż – sekretarz szkoły tel. 87 42 31 073

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Kowalska

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 wrz 2019 08:05
Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2019 08:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 paź 2019 13:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 293 razy