BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

 

PNO.6840.11.2019                                                               Ruciane-Nida, dnia 05.07.2019r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie   art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Krzyże, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 91/13
  3. Powierzchnia łączna: 1000 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XI/96/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
  5. Działka nr 91/13 o pow. 1000 m2 zabudowana jest budynkiem letniskowym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 94,21m2 (pow. Zabudowy 89,00 m2) oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 33,00 m2. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.
  6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00013628/6.
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  180 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  05.07.2019 r. do 26.07.2019 r.
Data powstania: piątek, 5 lip 2019 12:07
Data opublikowania: piątek, 5 lip 2019 12:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lip 2019 09:07
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1214 razy