BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 8 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 37 a § 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości  informacje dla osób niepełnosprawnych dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

I. Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Nr obwodu

głosowania

1

2

4

5

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

Świetlica Osiedlowa

ul. Mazurska 13

Ruciane-Nida

Zespół Szkół Leśnych

ul. Polna 2

Ruciane-Nida

Zespół Szkół Samorządowych im Agnieszki Osieckiej, Liceum Ogólnokształcące,

 ul. Gałczyńskiego 2

Ruciane-

Świetlica Wiejska,

Wejsuny 29

 

II. Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

III. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 26 maja 2019 r. (niedziela) w godzinach  od 700 do 2100.

IV. Wykaz komitetów wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów:

Okręg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego nr 3:

Lista nr 1 - KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

 1. WINNICKI Robert Artur, publicysta, zam. Zgorzelec, członek partii: Ruch Narodowy
 2. LISIECKI Piotr Cezary, przedsiębiorca, zam. Naglady, członek partii: Ruch Narodowy
 3. MICHALEWICZ Joanna, inspektor BHP, zam. Giżycko, nie należy do partii politycznej
 4. STYPKA Maciej, przedstawiciel handlowy, zam. Białystok, nie należy do partii politycznej
 5. MOSHECHKOVA Lilija, prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 6. GOŁĘBIEWSKA Paulina, ekonomista, zam. Olsztynek, członek partii: Ruch Narodowy
 7. GONTARSKA Marzanna, kosmetyczka, zam. Grajewo, nie należy do partii politycznej
 8. WYRĘBEK Andrzej Piotr, lekarz, zam. Dobre Miasto, nie należy do partii politycznej
 9. KIEŁCZEWSKI Adam, inżynier mechaniki, zam. Grajewo, nie należy do partii politycznej
 10. SAWICKI Marcin, przedsiębiorca, zam. Białystok, nie należy do partii politycznej

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

 1. FALEJ Monika Walentyna, prawniczka, zam. Olsztyn, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 2. GROMADZKI Sławomir, rolnik przedsiębiorca, zam. Stare Rakowo, nie należy do partii politycznej
 3. DZIK Katarzyna Helena, przedsiębiorczyni, zam. Iława, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 4. KRUTUL Paweł, przedsiębiorca, zam. Białystok, nie należy do partii politycznej
 5. OLKOWSKA Małgorzata, menadżerka, zam. Olsztyn, nie należy do partii politycznej
 6. AMBROZIAK Piotr Robert, urzędnik samorządowy, zam. Olsztyn, nie należy do partii politycznej
 7. FALKOWSKA Agnieszka, finansistka, zam. Dobre Miasto, nie należy do partii politycznej
 8. LEWCZUK Tomasz, lekarz, zam. Bielsk Podlaski, nie należy do partii politycznej
 9. MURAWKO Elżbieta, rencistka, zam. Suwałki, nie należy do partii politycznej
 10. TARASIEWICZ Sława Iwona, pedagog, zam. Galwiecie, nie należy do partii politycznej

Lista nr 3 - KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

 1. FRANKOWSKI Tomasz, przedsiębiorca, zam. Grabówka, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 2. PASŁAWSKA Urszula Stefania, prawnik, zam. Biskupiec, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. MAŃKUT Władysław, ekonomista, zam. Elbląg, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. WOJCIECHOWSKA Anna, urzędnik, zam. Ełk, nie należy do partii politycznej
 5. KAMIŃSKA Bożena, ekonomista, zam. Suwałki, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 6. MICHALSKA Joanna Klaudia, socjolog, zam. Różnowo, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 7. NOWAK Tadeusz Zenon, nauczyciel akademicki, zam. Łomża, członek partii: PARTIA ZIELONI
 8. DEN Jolanta, mgr inż. leśnictwa, zam. Czarna Białostocka, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 9. BOŁTRYK Marcin, teolog, zam. Hajnówka, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 10. PROTAS Jacek, polityk, zam. Lidzbark Warmiński, członek partii: Platforma Obywatelska RP

Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 1. KARSKI Karol Adam, prawnik, zam. Białystok, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 2. JURGIEL Krzysztof, geodeta, zam. Białystok, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 3. ARENT Iwona Ewa, politolog, zam. Olsztyn, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 4. KIEROZALSKI Grzegorz, urzędnik, zam. Ostróda, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 5. KARPOWICZ Joanna, ekonomista, zam. Karakule, nie należy do partii politycznej
 6. ŻALEK Justyna Emilia, kulturoznawca, zam. Białystok, nie należy do partii politycznej
 7. KOSSAKOWSKI Wojciech, prawnik, zam. Ełk, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 8. CYMAŃSKI Tadeusz, ekonomista, zam. Malbork, członek partii: Solidarna Polska
 9. ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława, ekonomista, zam. Bartoszyce, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 10. ŁANCZKOWSKI Romuald, urzędnik, zam. Suwałki, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 5 - KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS

 1. GRUCELA Bartosz, specjalista do spraw stosunków międzynarodowych, zam. Olsztyn, członek partii: Partia Razem
 2. ROSIŃSKA Katarzyna Ewa, pozostali pracownicy obsługi biurowej, zam. Białystok, członek partii: Partia Razem
 3. PROKOPIUK Seweryn, socjolog, zam. Widowo, członek partii: Partia Razem
 4. MATUSZEWSKA-BORUC Małgorzata Emilia, wychowawca w placówkach oświatowych, zam. Olsztyn, członek partii: Partia Razem
 5. BIRGIEL Marcin, administrator systemów komputerowych, zam. Suwałki, członek partii: Partia Razem
 6. BARTKOWSKA Emilia, animator kultury, zam. Olsztyn, członek partii: Partia Razem
 7. GULCZYŃSKI Marcin, analityk baz danych, zam. Olsztyn, członek partii: Partia Razem
 8. WYSOCKA Kamila Maria, pozostali pracownicy obsługi biurowej, zam. Białystok, członek partii: Partia Razem
 9. ARTYSIEWICZ Michalina Daria, student, zam. Zaścianki, członek partii: Partia Razem
 10. KOLIŃSKI Robert, technik hotelarstwa, zam. Elbląg, członek partii: Partia Razem

Lista nr 6 - KWW KUKIZ'15

 1. MACIEJEWSKI Andrzej, politolog, zam. Giedajty, nie należy do partii politycznej
 2. JANKOWSKA Wanda, nauczyciel, zam. Choroszcz, nie należy do partii politycznej
 3. REMBELSKI Stefan Bolesław, inżynier mechanik, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej
 4. DYMKO Łukasz, prawnik, zam. Białystok, nie należy do partii politycznej
 5. ROSZIG Agnieszka, główny księgowy, zam. Koczarki, nie należy do partii politycznej
 6. PŁOŃSKA Wiesława Bożenna, technik budowlany, zam. Białystok, nie należy do partii politycznej
 7. DĄBROWSKA Ewa Alicja, emeryt, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej
 8. OJDANA Alina, ekonomista, zam. Nowoberezowo, nie należy do partii politycznej
 9. JASKÓŁOWSKI Paweł, historyk, zam. Miłomłyn, nie należy do partii politycznej
 10. KOPKO Janusz, technik mechanik, zam. Piecki, nie należy do partii politycznej

V. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

VI. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. W przypadku, gdy co najmniej jedną osobą udzielającą pełnomocnictwa jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli w stosunku do pełnomocnika, pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób.

Akt pełnomocnictwa sporządza Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida lub pracownik Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Formularz wniosku oraz formularz zgody pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, chyba, że wyborca zwróci się we wniosku, aby czynności sporządzenia aktu dokonać w innym miejscu, pod warunkiem, że będzie to na obszarze gminy Ruciane-Nida.

Uwaga! Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów składając stosowne oświadczenie burmistrzowi gminy, w której je sporządzono lub doręczając takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Udzielenie pełnomocnictwa nie wyklucza również osobistego głosowania wyborcy, o ile wcześniej nie głosował pełnomocnik, co jest równoznaczne z cofnięciem pełnomocnictwa.

VII. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

 

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Feliński

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 11:08
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 11:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2019 08:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 976 razy