BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 06 luty 2019 r.

 

 

 

 

 

                                                                                   Strony postępowania

                                                                                   wg wykazu geodezyjnego

                                                                                 

 

Nasz znak:

IGK.6730.8.2019

 

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 8 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego inwestorem jest Pani Beata Zielińska, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich – Regionalnego Zarządcy Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarządu Zlewni w Giżycku, Starosty Powiatowego w Piszu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

Data powstania: środa, 6 lut 2019 12:57
Data opublikowania: środa, 6 lut 2019 12:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lut 2019 10:40
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 1645 razy