BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia w zapytaniu ofertowym z dnia 12.10.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu pomocnego w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach projektu pn. „W krainie kompetencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

W treści zapytania ofertowego, z dnia 12.10.2018 r., na zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzetu pomocnego w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach projektu pn. W krainie kompetencji, zostają dokonane zmiany:

Opis przedmiotu zamówienia Częsć III. Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

pkt V otrzymuje brzmienie ,, Robot ma posiadać dedykowane instrukcje budowy różnych typów robotów w oparciu o zagadnienia związane z różnymi aspektami nauki oraz podręcznik dla nauczyciela w języku polskim z gotowymi scenariuszami zajęć"

pkt VII otrzymuje brzmienie ,, Robot ma posiadać papierową wersję listy części zawartych w zestawie- dołączoną do opakowania. Zestawy muszą zawierać komplet części zapasowych przygotowanych przez producenta do konkretnego zestawu bazowego oraz zestaw dedykowanych akumulatorów litowo-jonowych z dedykowanymi ładowarkami (jedna ładowarka za zestaw robotów)

Uzupełnia się treść zapytania ofertowego o zapis:

,,Wykonawca w ramach zamówienia, w okresie udzielonej gwarancji, zobowiązany będzie do pomocy technicznej i wsparcia merytorycznego oferowanego produktu"

W związku z wprowadzenie ww. zmian w zapisach tresci zapytania ofertowego, przedłuża się termin składania ofert do dnia 22.10.2018 r. do godz 24.00.

z up. Burmistrza 

kierownik ZEOSziP w Rucianem-Nidzie

Mariusz Gbur

 

 

Data powstania: wtorek, 16 paź 2018 14:42
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2018 15:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 23:52
Opublikował(a): Mariusz Gbur
Zaakceptował(a): Mariusz Gbur
Artykuł był czytany: 1096 razy