BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu pomocnego w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach projektu pn. „W krainie kompetencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

Treść zapytania w załączniku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 paź 2018 13:50
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 23:53
Opublikował(a): Mariusz Gbur
Zaakceptował(a): Mariusz Gbur
Artykuł był czytany: 1183 razy