BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2018 roku poz. 121 z późn.zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida.
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 381/7
 3. Powierzchnia działki: 146 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr LVIII/519/2018, z dnia 26 września 2018 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 381/6, położonej w obrębie Ruciane - Nida.
 5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie opisanym jako 43C-tereny związane z energetyką cieplną adaptowane.
 1. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi 10 495,00 zł.
 2. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00012411/5.
 3. Cenę sprzedaży ustalono w kwocie  10 495,00 zł.
 4. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 12.10.2018 roku do dnia 02.11.2018 roku.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 09:56
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 09:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 10:16
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1202 razy