BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 94/17
 3. Powierzchnia działki: 513 m2
 4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00013031/4
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 24,85 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4  przy ul. Bocznej w Rucianem - Nidzie, wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 13,89 m2 oraz udziałem w gruncie 1232/10000 ozn. nr geod. 94/17, o pow. 513 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr LVII/500/2018   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
   22 sierpnia 2018 r. oraz Uchwały Nr LVIII/518/2018 Rady Miejskiej Ruciane - Nida,
   z dnia 26 września 2018 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w gruncie wynosi 30 073,00 zł.

W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej     Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 3 007,30 zł.

 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 12.10.2018 roku do dnia 02.11.2018 roku.

 

 

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 09:51
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 09:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 10:16
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1233 razy