BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na dostawę oleju napędowego grzewczego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000 litrów. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

 1. Dostarczony olej napędowy grzewczy powinien być I klasy (wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6MJ/kg).
 2. Termin realizacji zamówienia: od 08.10.2018 r. do 30.04.2019 r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa w Ukcie,Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida,e-mail: spukta@o2.pl do dnia 01.10.2018 r. godz. 1200
 4. Termin otwarcia ofert: 01.10.2018 r. godz.1400
 5. Oferta powinna być: przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.
 1. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14–stu dni od otrzymania faktury, na wskazany przez wykonawcę rachunek.
 2. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
 • Dysponują specjalistycznym taborem transportowym,
 • Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    Nazwa kryterium: waga

    Cena: 100%

 1. Osoba upoważniona do kontaktu: Grażyna Słabek – sekretarz szkoły tel. 874257290

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

Barbara Pyrdoł

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2018 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2018 14:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 paź 2018 07:12
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1328 razy