BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 22 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-iglo” AT-1,5 (S0002

zał nr 1
zał nr 1
zał nr 2
zał nr 2
zał nr 3
zał nr 3

 

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

                                                                                        ogłasza

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 22 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-iglo” AT-1,5 (S0002)

 

Nazwa i typ pojemnika      - pojemnik do selektywnej zbiorki odpadów typu „dzwon-iglo” AT-1,5

Rok produkcji                    - 2011

Kolor pojemników             - niebieski, zielony żółty

Stan techniczny         - stan techniczny dobry, pojemniki funkcjonują bez zastrzeżeń, nie ma       potrzeby napraw,  posiadają ubytki w żaluzjach w otworze wrzutowym.

 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-iglo” w ilości 22 sztuk. Ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów wynosi: 8 sztuk koloru żółtego - do tworzyw sztucznych, 7 sztuk koloru zielonego - na szkło, 7 sztuk koloru niebieskiego – do papieru.    Są to estetyczne, funkcjonalne i bardzo trwałe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-igloo” o pojemności 1,5 m3 wykonane są z trudnopalnych laminatów poliestrowych, wzmacnianych włóknem szklanym barwione kolorowymi żelkotami w odpowiednich kolorach. Zastosowane tworzywo odporne jest na działanie czynników atmosferycznych, wysoką i niską temperaturę, nie zawiera kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. W zależności od przeznaczenia pojemniki wyposażone są w otwory wrzutowe wielkością i kształtem dostosowane do zbierania surowca. Każdy pojemnik opatrzony jest w napisy informujące o rodzaju składowanego w nim materiału oraz może posiadać opis z nazwą właściciela wszystko wykonane ziezmazywalną technologią wtapiania.

Pojemniki przystosowane są do rozładunku przy pomocy dźwigu bocznego, tzw. HDS. W górnej części zamontowano ocynkowane zaczepy Ø16 mm połączone ze stabilnymi i bardzo mocnymi prętami (cięgna) służącymi do podnoszenia pojemnika i otwierania dwuklapowego płaskiego dna wzmocnionego konstrukcją stalową. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone są powłoką cynku.

Pojemniki wykonane są według normy PN-EN 13071, posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny oraz deklaracje zgodności WE wraz z oznaczeniem gwarantowanego poziomu mocy akustycznej dla pojemników na szkło.

 

Cena wywoławcza jednej sztuki pojemnika netto wynosi 510,00 zł, wadium 50,00zł za jedną sztukę pojemnika.

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 25 lipca 2018 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 20 lipca 2018 r. włącznie (pokój nr 22 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy sprzedaży.
  3. Sprzedaż przedmiotu przetargu podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przynamniej jeden dzień przed terminem zawarcia umowy. Termin spisania umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu wyznaczony zostanie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
  4. Wielokrotność wpłaconego wadium podanego powyżej przez uczestnika przetargu oznaczała będzie wzięcie udziału w przetargu na zakup danej ilości pojemników.
  5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bip.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie..
  6. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida Al. Wczasów 4,  pokój nr 22, tel. 0/87/4254440, fax  0/87/4254456.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 11 lip 2018 11:40
Data opublikowania: środa, 11 lip 2018 11:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 23:56
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1575 razy