BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla mieszkańców gminy Rucianego Nidy dotycząca taryf za wodę i ścieki.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 17 maja 2018 r.

 

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( tekst jednolity DZ.U.2017r. poz.328 ze zm),decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ruciane-Nida.
Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 15 czerwca 2018 roku.
Treść decyzji znajduje się na stronie:
Data powstania: poniedziałek, 28 maj 2018 10:45
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2018 10:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lip 2019 13:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1711 razy