BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6840.24.2017                                                                         

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/14
 3. Powierzchnia: 10 263 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XLV/374/2017 z dnia 27 września 2017 r.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako 11 UK - teren usług związanych z komunikacją.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 533 500,00
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013030/7
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  533 500,00 zł
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 656 205,00 ponieważ zawiera podatek VAT  w wysokości 23% tj. 122 705,00 .
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt  spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  16.03.2018 r. do 06.04.2018 r.

 

 

 

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 11:31
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 11:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2018 09:35
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1328 razy