BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Zarządzeniem 5/2018 z dnia 19.01.2018 r., ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Data powstania: piątek, 19 sty 2018 14:08
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2018 14:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2018 11:43
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1472 razy