BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania USC

· Sporządzenie aktu urodzenia.
· Sporządzenie aktu zgonu.
· Uznanie dziecka.
· Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego.
· Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej.
· Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego.
· Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
· Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
· Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.
· Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Data powstania: środa, 3 wrz 2003 19:38
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 23:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7665 razy