BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073) oraz
Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.10.2017 r. do 25.10.2017 r. w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godz. pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida o godz. 13°°.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 15:02
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 15:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2017 08:19
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1463 razy