BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren pod punkt magazynowania odpadów do rekultywacji składowiska.
 2. Położenie nieruchomości – Wólka.
 3. Numer działki – cz. 98/4.
 4. Numer KW – 15484.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1.400 m2.
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 200,00 zł + VAT rocznie.
 7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 22 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.
Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 13:30
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 07:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 paź 2017 09:12
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1778 razy