BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

IGK.6730.102.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

 

          Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu: PIS2001A. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr geodezyjnym 317, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, adres do korespondencji Inwestora: ul. Arkońska 6, bud. A3, 80-387 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Anna Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia.

 

             Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia

 

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

 

Data powstania: wtorek, 29 sie 2017 08:48
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2017 10:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2017 15:06
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1613 razy