BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 01 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 560733-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  16 sierpnia 2017 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: wtorek, 1 sie 2017 14:45
Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2017 10:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sie 2017 09:58
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1994 razy