BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren pod podwórko.
 2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
 3. Numer działki – 192/332.
 4. Numer KW – KW 30983.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 154 m2.
 6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe.      
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 20 maja 2017 r.
Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 07:10
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 07:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 maj 2017 09:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1561 razy