BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 19 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.002.4.2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ruciane-Nida XL sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2017 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Sezon turystyczny w 2017 roku:
  • promocja gminy,funkcjonowanie Informacji Turystycznej,
  • propozycje imprez kulturalnych i turystycznych - kalendarz wydarzeń gminnych,
  • propozycje wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • bezpieczeństwo podczas wakacji.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,
  • przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogdan Słabek
Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 15:13
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2017 15:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 kwi 2017 14:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1569 razy