BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie

                                                                                         Ruciane-Nida, dn. 15 luty 2017 r.

 

 

 

 

                                                                                   Strony postępowania

                                                                                   wg wykazu geodezyjnego

                                                                                 

 

Nasz znak:

IGK.6730.6.2017

 

 

            Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV o długości około 1044 m (linia rozdzielcza) na działkach nr 136/1, 86/1, 35/15 w miejscowości Wejsuny, gm. Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której jako pełnomocnik działa Radosław Rudziewicz został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku,  Starosty powiatowego w Piszu oraz powiatowego zarządu Dróg w Piszu.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: środa, 15 lut 2017 10:41
Data opublikowania: środa, 15 lut 2017 11:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2017 10:28
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1616 razy