BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ruciane-Nida, 15 luty 2017 r.

 

IGK.6730.6.2017

                                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

            Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,     poz.23.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0,4 kV o długości około 1044 m (linia rozdzielcza). Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 136/1, 86/1, 35/15, obręb geodezyjny Wejsuny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., z/s. ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Radosława Rudziewicza.

            Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8°° - 14ºº).

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania w formie obwieszczenia
  3. Strony wg wykazu geodezyjnego
  4. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: środa, 15 lut 2017 08:53
Data opublikowania: środa, 15 lut 2017 08:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2017 10:28
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1954 razy