BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o prowadzanych do dnia 10 marca 2017 roku konsultacjach społecznych w celu uchwalenia statutów osiedli Miasta Ruciane-Nida:

 

  • Osiedla Nr 1 Ruciane-Nida,

  • Osiedla Nr 2 Ruciane-Nida,

  • Osiedla Nr 3 Ruciane-Nida.

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentów oraz zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców dotyczących projektów.

Projekty statutów osiedli udostępnione są na:

1.Stronie internetowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida: www.ruciane-nida.pl (http://www.ruciane-nida.pl/)

2. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ruciane-Nida: www.bip.ruciane-nida.pl (http://www.bip.ruciane-nida.pl/)

Z wersją papierową dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pok. Nr 15, w godzinach pracy urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje mogą być składane w formie pisemnej na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub osobiście do protokołu.

Formularz konsultacji może być przesłany drogą elektroniczną na adres: rada.miejska@ruciane-nida.pl lub dostarczony osobiście do urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
/-/ Piotr Ryszard Feliński
 
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uchwalenia statutów osiedli Miasta Ruciane-Nida.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 lut 2017 12:18
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 12:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1828 razy