BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o prowadzanych do dnia 10 marca 2017 roku konsultacjach społecznych w celu uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Ukta.

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców dotyczących projektu.

Projekt Statutu Sołectwa Nowa Ukta udostępniony jest na:

1.Stronie internetowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida: www.ruciane-nida.pl (http://www.ruciane-nida.pl/)

2. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ruciane-Nida: www.bip.ruciane-nida.pl (http://www.bip.ruciane-nida.pl/)

Z wersją papierową dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pok. Nr 15 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida, w godzinach pracy urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje mogą być składane w formie pisemnej na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub osobiście do protokołu.

Formularz konsultacji może być przesłany drogą elektroniczną na adres: umig@ruciane-nida.pl lub dostarczony osobiście do urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
/-/ Piotr Ryszard Feliński

 

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Ukta.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 14 lut 2017 11:16
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 11:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2017 09:48
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 707 razy