BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIV/266/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2016 r.

Gmina Ruciane-Nida zamienia:

- nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, położoną w obrębie geod. Zameczek, gmina Ruciane-Nida, oznaczoną numerem geod. 32/1 o pow. 11054 m2, ujawnioną w Księdze wieczystej OL1P/00015483/1, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jako: nieużytki, łąki, pastwiska trwałe, wody, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 10 960 zł,

- nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, położoną w obrębie geod. Ukta , gmina Ruciane-Nida, oznaczoną numerem geod. 160/3  o pow. 16 m2 oraz nieruchomości położoną w obrębie geod. Ukta , gmina Ruciane-Nida, oznaczoną numerem geod. 160/4  o pow. 800 m2 , ujawnione w Księdze wieczystej OL1P/00006534/8, nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczone jako lasy i pastwiska trwałe, których wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 5 790,00zł.

na nieruchomość :

- stanowiącą własność  osoby prawnej, oznaczoną numerem geod. 68/5 o pow. 60 m2 , położoną w obrębie geod. Wygryny, gmina Ruciane-Nida, ujawnioną w Księdze wieczystej OL1P/00016687/8, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jako grunty orne, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę  2 158,00 zł.

Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  20.01.2017 roku do dnia 10.02.2017 roku.

Data powstania: piątek, 20 sty 2017 08:37
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2017 08:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lut 2017 08:24
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2233 razy